Διδάσκοντες

Δάσκαλοι

 • Α1 Νταή Μαρία
 • Α2 Κοτρώνης Γεώργιος
 • Β1 Παπαδοπούλου Σοφία
 • Β2 Παπαδόπουλος Μαρίνος
 • Γ1 Λιθοξοπούλου Δήμητρα
 • Γ2 Τσιμένη Αθανασία
 • Δ1 Χατζηπαπαδοπούλου Αναστασία
 • Δ2 Παλάμπεης Αθανάσιος
 • Ε1 Σολάκης Βασίλειος
 • Ε2 Ιωσηφίδου Παρθένα
 • Στ1 Γρηγοριάδου Σταυρούλα
 • Στ2 Ζαϊμίδου Σοφία
 • Ολοήμερο Αργυροπούλου Βασιλική
 • Τμήμα Ένταξης Ταστσόγλου Κυριακή

 

 

Ειδικότητες

 • Γυμναστικής Στυλιανίδου Σοφία
 • Γυμναστικής Καλημέρης Αθανάσιος
 • Γυμναστικής Τσακίρη Αθηνά
 • Γυμναστικής Γιαγκουνίδης Θεόδωρος
 • Αγγλικών Παπαλιάκου Ελένη
 • Αγγλικών Χριστοδούλου Υπερμαχία
 • Γερμανικών Βαράτη Κυριακή
 • Γαλλικών Σπυροπούλου Ευαγγελία
 • Μουσικής Καλαϊτζή Μαριάννα
 • Εικαστικών Φωτιάδης Νικόλαος
 • Θεατρικής Αγωγής Σαμαρά Κυριακή
 • Πληροφορικής Γιάγκου Άγγελος