Επίσκεψη στο ελαιοτριβείο

Με αφορμή το θέμα μας στην  Ευέλικτη Ζώνη  «το φθινόπωρο»  όπου μιλήσαμε και για τον καρπό της ελιάς , αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα ελαιοτριβείο. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα  που χρειάζονται προκειμένου να γίνει η επεξεργασία της ελιάς, και να ενημερωθούμε από τους  υπεύθυνους για την  διαδικασία με την οποία μπορούμε να πάρουμε από τις ελιές το λάδι.  Η επίσκεψη αυτή είχε μεγάλο ενδιαφέρον.