Κύπρος (Πάφο)

Erasmus+
Τίτλος προγράμματος: «: I AM NOT A TARGET»
Χώρα φιλοξενίας: Κύπρος (Πάφο)
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Κύπρος , Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ισπανία.
http://iamnotatarget.eu/

Συμμετείχαμε εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, Κύπρος , Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία,Ισπανία Οι συμμετέχοντες του σχολείου μας ήταν: ο διευθυντής Κουτσούκης Γεώργιος , Παλάμπεης Αθανάσιος και Παπαδόπουλος Μαρίνος.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου από 26 έως 30 Νοεμβρίου 2018.
Περιελάμβανε εργαστήρια για τον σχολικό εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο.
Βιωματικές δραστηριότητες και συζητήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα .
Δημιουργία e-quiz με την εφαρμογή Kahoot. Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων για θέματα εκφοβισμού.
Επιμόρφωση από ψυχολόγο και καθηγήτρια πανεπιστημίου για τον σχολικό εκφοβισμό.
Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και στις πόλεις Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία.