Λιθουανία

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus + ( 2018 – 2020 ),                                                                  Healthy steps to better future                                                                                       Χώρες : Πολωνία(συντονιστικό σχολείο), Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Λιθουανία.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος , μία από τις δράσεις ήταν και η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επισκέψεις στα εταιρικά σχολεία.

Από την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Σιαουλάι της Λιθουανίας    από  11- 5- 2019 έως 19-5 2019 είναι οι παρακάτω φωτογραφίες.     Συμμετείχαν :  Κουτσούκης Γεώργιος, Σολάκης Βασίλειος  και Αργυροπούλου Βασιλική.