ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Διαβάστε παρακάτω το σχέδιο εκτάκτων αναγκών:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ:

 1. Προσωπικό

α) Διευθυντής: Κουτσούκης Γεώργιος

β) Υποδιευθύντρια: Στυλιανίδου Σοφία

γ) Διδακτικό προσωπικό: άντρες (9), γυναίκες (19)

δ) Βοηθητικό και λοιπό προσωπικό: καθαρίστριες (1),σχολικοί τροχονόμοι(2), Επιστάτης (1).

ε) Μαθητές: αγόρια (88), κορίτσια (96)

 1. Στοιχεία του Σχολείου

α) Θέση: Αγ. Χρυσοστόμου 1, 66132 Δράμα

β) Οικοδομική σύσταση: α)Ενιαίο κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο και 1ο όροφο.

γ) Σκοπός χρησιμοποίησης του κτιρίου: Διδακτήριο

δ) Γυμναστήριο ισόγειο εκτός του διδακτηρίου.

ε) Φωτισμός: Από το δίκτυο της ΔΕΗ

στ) Υδροληψία : Από το δίκτυο της ΔΕΥΑΔ χωρίς να υφίσταται δεξαμενή αποθήκευσης νερού

ζ) Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση: Με το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών

η) Τηλεφωνική επικοινωνία: Σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ

θ)Ταχυδρομείο: Διακίνηση αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Καταγραφή στατικής εικόνας κτιρίου και άρση επικινδυνοτήτων

Από τη μακροσκοπική παρατήρηση του υπεύθυνου μηχανικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράμας προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη στατική ασφάλεια του κτιρίου. Επίσης, δεν υφίσταται πρόβλημα συνωστισμού στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου, γιατί έχουν ικανό εμβαδόν και ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη είναι κατά μέσο όρο είκοσι (18) άτομα. Προσοχή χρειάζεται κατά τη διέλευση εξόδου από τις περιμετρικές πόρτες του κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται με τάξη και απόλυτη ψυχραιμία.

Οι πυροσβεστήρες και το φαρμακείο του σχολείου βρίσκονται σε προσιτά μέρη για εύκολη πρόσβαση και χρήση. Ελέγχονται για την πληρότητά τους, ενώ η θέση τους επισημαίνεται στο επισυναπτόμενο “Σχέδιο πυρασφάλειας και εκκένωσης του κτιρίου”.

 1. Οργάνωση μονάδων προσωπικού

Υπεύθυνος αρχηγός: Κουτσούκης Γεώργιος, Δ/ντής με αναπληρώτρια τη                                 Στυλιανίδου Σοφία, υποδ/ντρια.

Ομάδα Ασφάλειας:

Ταστσόγλου Κυριακή,

Παπάρα Δροσιά,

Κουμπρόγλου Ελένη,

Σταυριανίδης Χρήστος,

Ομάδα Πυρασφάλειας:

 Παπαδόπουλος Μαρίνος

Τσιμένη Αθανασία,

Λιθοξοπούλου Δήμητρα,

Χατζηπαπαδοπούλου Αναστασία

Ζαϊμίδου Σοφία,

Ομάδα Α΄ Βοηθειών:

Στυλιανίδου Σοφία,

Γρηγοριάδου Σταυρούλα,

Τσιμένη Αθανασία,

Αργυροπούλου Βασιλική,

Παπαδόπουλος Μαρίνος,

 1. Εκπαίδευση προσωπικού

Προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας σε συνθήκες συναγερμού (έναρξη συναγερμού, καταφυγή σε ασφαλή χώρο, λήξη συναγερμού). Με βάση το παρόν σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών διεξάγονται τριμηνιαίες δοκιμές ασφαλούς εγκατάλειψης του κτιρίου και άσκησης των μελών των ομάδων στα καθήκοντά τους. Σε περιόδους εντάσεων, σεισμικών διεγέρσεων, κτλ. οι ασκήσεις ετοιμότητας εντείνονται.

 1. Προληπτικές ενέργειες με την έναρξη του διδακτικού έτους
 • Έγινε έλεγχος των πυροσβεστήρων και αναγόμωσή τους.
 • Εντοπισμός και ειδική σήμανση των κεντρικών διακοπτών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
 • Δημιουργία ξεχωριστού φαρμακείου, ανά όροφο, που θα περιλαμβάνει ικανές ποσότητες υλικών αντιμετώπισης τραυματισμών.
 • Έλεγχος ύπαρξης τηλεφωνικής συσκευής, πυροσβεστικής φωλιάς, πίνακα με χρήσιμα τηλέφωνα (Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πρώτων Βοηθειών, Άμεσης Δράσης, καταστάσεις με τηλ. των μαθητών όλων των τάξεων που θα χρησιμεύσει για την καταμέτρηση των μαθητών και την καταγραφή όσων παραδίδονται στους γονείς.), ανά όροφο.
 • Ανάρτηση των σχεδίων εκκένωσης στις αίθουσες.
 • Αγορά φορητού ραδιοφώνου μπαταρίας, σφυρίχτρων για όλο το προσωπικό και φακών μπαταρίας. Προμήθεια μπαταριών.
 • Ενημέρωση των μαθητών για τους κινδύνους που προέρχονται από τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, πλημμύρες, τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ενημέρωση των κηδεμόνων πως τα παιδιά θα περιμένουν στην αυλή του σχολείου.
 • Ανάθεση συντονισμού ενεργειών σε εκπαιδευτικούς ανά όροφο.
 • Οι αίθουσες έχουν αριθμηθεί.
 1. Συναγερμός και σχέδιο εκκένωσης κτιρίου

Το σήμα του συναγερμού είναι τρία (3) στιγμιαία ακολουθούμενα από ένα (1) παρατεταμένο χτύπημα του κουδουνιού. Το προσωπικό και οι μαθητές/τριες του σχολείου μπαίνουν αμέσως κάτω από στέρεα έπιπλα (έδρες, θρανία) και παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι να ηχήσει το σήμα εκκένωσης του κτιρίου, που είναι ένα παρατεταμένο χτύπημα του κουδουνιού.

Στην περίπτωση που κάποια άτομα δε βρίσκονται στη σχολική τάξη αλλά σε άλλους χώρους του κτιρίου (αίθουσα εκδηλώσεων, τουαλέτες) παραμένουν σε αυτούς, φροντίζοντας να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και τις τζαμαρίες του κτιρίου.

Τα άτομα που κατά την ώρα του συναγερμού βρίσκονται στον προαύλιο χώρο, παραμένουν σε αυτόν και προφυλάσσονται μέχρι να ηχήσει το σήμα εκκένωσης του κτιρίου. Εάν είναι ώρα διαλείμματος, η κίνηση αυτή γίνεται χωρίς πανικό με την επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου παρόντος  προσωπικού.

Στην περίπτωση που ο συναγερμός ηχήσει στη διάρκεια μιας βροχερής ημέρας, κατά την οποία οι μαθητές/τριες βρίσκονται στους διαδρόμους του κτιρίου, ξαπλώνουν κάτω, μακριά από τα τζάμια, προστατεύοντας το κεφάλι τους.

Στην περίπτωση που ο συναγερμός ηχήσει την ώρα μαθήματος το διδακτήριο θα εκκενωθεί με την παρακάτω σειρά :

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ

Αίθουσες Νο: 21,20,19,18,17,15,14,13,12 εξέρχονται όλοι οι μαθητές από την ανατολική έξοδο.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Αίθουσες Νο: 6, 7, 10,11 εξέρχονται όλοι οι μαθητές από την κύρια είσοδο (νότια):

Αίθουσες Νο: 1, 2, 3,  5 εξέρχονται όλοι οι μαθητές από τη δευτερεύουσα (βόρεια) είσοδο:

Σημείωση: Σε περίπτωση εμπλοκής ή αποκλεισμού της μιας εισόδου, η εκκένωση των   τάξεων που θα την χρησιμοποιούσαν θα γίνεται από την άλλη με την ίδια σειρά, μετά  όμως τα τμήματα που αρχικά της αντιστοιχούσαν.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: Μόνοι τους οδεύουν στην ανατολική αυλή με μέριμνα του Γυμναστή ή του δασκάλου που έχει μάθημα σ’ αυτό.

Μόλις ηχήσει το σήμα εκκένωσης του κτιρίου τα τμήματα συντάσσονται ταχύτητα και χωρίς πανικό κατευθύνονται στο χώρο συγκέντρωσης, ο οποίος ορίζεται να είναι η ανατολική πλευρά της αυλής του σχολείου. Με τη λήξη του συναγερμού δίνονται από το  Διευθυντή του Σχολείου οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

 1. Ειδικότερες διατάξεις σε περίπτωση πυρκαγιάς

Είτε ως κύριο γεγονός είτε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης κάποιου άλλου έκτακτου περιστατικού μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από διάφορες αιτίες. Η ομάδα πυρασφάλειας επιχειρεί να καταπολεμήσει την εστία της φωτιάς, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να ασφαλιστούν οι πόρτες και τα παράθυρα για να παρέχεται όσο το δυνατό λιγότερο οξυγόνο στις εστίες φωτιάς.

Η έξοδος στην περίπτωση πυρκαγιάς γίνεται χωρίς καθυστέρηση, με οργάνωση και κάτω από την επίβλεψη όλων των ατόμων της ομάδας ασφάλειας, τα οποία παροτρύνουν τους μαθητές/ τριες να πάρουν μαζί τους το παγουράκι με το νερό και να περπατούν όσο γίνεται πιο χαμηλά.

Α. Ομάδα Ασφάλειας

Η Ομάδα Ασφάλειας είναι υπεύθυνη για την τάξη και την ομαλή μετάβαση των μαθητών στο χώρο συγκέντρωσης. Απαρτίζεται από όλο το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Κάθε εκπαιδευτικός είναι καταρχήν υπεύθυνος για το τμήμα στο οποίο διδάσκει την ώρα του συναγερμού. Ο Διευθυντής, η Υποδιευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί που τη στιγμή του περιστατικού δεν έχουν διδακτικά καθήκοντα, μεριμνούν για τους μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες, κτλ.). Ειδικότερα καθήκοντα:

α) Υπεύθυνοι παρουσιών και καταγραφής προσωπικού και μαθητών/τριών:

Ζαϊμίδου Σοφία,

Σολάκης Βασίλειος,

Κεσοπούλου Ειρήνη,

Γρηγοριάδου Σταυρούλα,

Κουμπρόγλου Ελένη

β) Υπεύθυνοι διάσωσης και απεγκλωβισμού:

Παπάρα Δροσιά,

Στυλιανίδου Σοφία,

Ιωσηφίδου Παρθένα,

Γρηγοριάδου Σταυρούλα

Β. Ομάδα Πυρασφάλειας

Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να οργανώνει και να μεριμνά για το σύστημα πυρόσβεσης, καθώς και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο επισυναπτόμενο “Σχέδιο πυρασφάλειας και εκκένωσης του κτιρίου” επισημαίνονται τα σημεία στα οποία υπάρχουν οι πυροσβεστικές μάνικες και οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. Η ομάδα απαρτίζεται από τους/τις:

α) Υπεύθυνοι πυρόσβεσης:

Παπάρα Δροσιά,

Χ΄΄Παπαδοπούλου Αναστασία,

Τσιμένη Αθανασία,

β) Υπεύθυνοι ελέγχου και ασφάλισης δικτύων:

Ιωσηφίδου Παρθένα,

Παπαδόπουλος Μαρίνος,

Σολάκης Βασίλειος,

Γ. Ομάδα Α΄ Βοηθειών

Η Ομάδα Α΄ Βοηθειών αναλαμβάνει την οργάνωση, την πρόληψη και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Γίνονται ενέργειες για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Ως σταθμός Υλικού ορίζεται ο χώρος του Γραφείου Διδασκόντων και ως σταθμός Α΄ Βοηθειών ο χώρος του Γραφείου Διδασκόντων του ισογείου. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού εκκένωσης του κτιρίου, η ομάδα αναλαμβάνει να μεταφέρει στο χώρο συγκέντρωσης το φορητό Φαρμακείο του Σχολείου. Η ομάδα απαρτίζεται από τους/τις:

α) Υπεύθυνοι Α΄ Βοηθειών:

Στυλιανίδου Σοφία,

Ιωσηφίδου Παρθένα,

Παπαδόπουλος Μαρίνος,

Κεσοπούλου Ειρήνη,

β) Υπεύθυνοι μέριμνας και υποστήριξης:

Σταυριανίδης Χρήστος,

Λιθοξοπούλου Δήμητρα,

Ταστσόγλου Κυριακή,

Σολάκης Βασίλειος.

 1. Προστασία έμψυχου και άψυχου υλικού

Η προστασία του προσωπικού και των μαθητών επιτυγχάνεται με την άμεση απομάκρυνση από τα γραφεία ή τις αίθουσες διδασκαλίας και τη μετάβασή τους στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Η μετάβαση γίνεται με την ευθύνη των μελών της ομάδας ασφάλειας.

Η προστασία του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου και του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Σε περίπτωση πυρκαγιάς γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα αρχεία σε ένα γραφείο ή αίθουσα κενή από χαρτιά ή άλλο εύφλεκτο υλικό για την καλύτερη προστασία τους.

 1. Μονάδες προσωπικού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Ο Διευθυντής του σχολείου ως υπεύθυνος σχεδίασης και  συντονισμού έχει την ευθύνη για τη γενική επίβλεψη και υλοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Εμψυχώνει, παροτρύνει και κατευθύνει το προσωπικό και τους μαθητές/τριες ώστε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή τους στο χώρο συγκέντρωσης. Μεριμνά για το αρχείο του σχολείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλές μέρος. Φροντίζει σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες σε κάθε περίπτωση αρχές και συντονίζει τις μονάδες προσωπικού,

Το διδακτικό προσωπικό αποχωρεί μόνο μετά την παράδοση και του τελευταίου μαθητή.

Η μετακίνηση των μαθητών, εφόσον δεν εμφανίσθηκαν οι οικείοι τους  για την παραλαβή τους, θα γίνει με ευθύνη του-ης  δασκάλου-ας της κάθε τάξης. Δεν θα φύγει κανείς εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί  και ο τελευταίος μαθητής του σχολείου και δεν τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμότητα σε σχέση με την όλη κατάσταση. Αν κάποιος εκπαιδευτικός μετατεθεί ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε μορφή άδειας, ο αντικαταστάτης του αναλαμβάνει αυτοδίκαια τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που ρητά αναφέρονται παραπάνω.

 

 1. Ειδικές διατάξεις για το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου

Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη εκκένωσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας τού Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου, προσωρινά καθήκοντα υπεύθυνου ασκεί η  κ. Αργυροπούλου Βασιλική, η οποία κατανέμει τις αρμοδιότητες των ομάδων της προηγούμενης ενότητας στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που διδάσκουν στο Πρόγραμμα, ενώ φροντίζει να ειδοποιήσει το Διευθυντή του Σχολείου και τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές.

 

Δράμα 01/10/2020

 

Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ         100

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ    199

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ    112

ΕΚΑΒ                     166

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ    25210-23351

ΔΕΗ                      1050

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       1591

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ SOS     175