Πρόγραμμα ERASMUS + 2018-2020
«Power of friendship»
¨Δύναμη Φιλίας: πρόγραμμα καταπολέμησης του εκφοβισμού για τα σχολεία¨

Διακρατική συνάντηση στην Πολωνία
14 έως 20 Οκτωβρίου 2019

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μαθητές, δασκάλους και γονείς από σχολεία της Ρουμανίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων με τις βασικές αξίες του σεβασμού, της ανοχής, της ευγένειας και της ενσυναίσθησης για την πρόληψη του εκφοβισμού και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων. Οι κοινωνικές δραστηριότητες και ο διαπολιτισμικός διάλογος σχεδιάστηκαν ώστε να προάγουν τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη των μαθητών δημιουργώντας ένα περιβάλλον σεβασμού.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε διακρατικές συναντήσεις μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης για εμάς τους εκπαιδευτικούς οι οποίες στόχευαν στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την απόκτηση νέων ικανοτήτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα μας βοηθούσαν στην αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού και επιθετικότητας.
Μία από αυτές τις διακρατικές συναντήσεις (συνολικά αριθμούσαν έξι) πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας στις 13 – 20 Οκτωβρίου 2019. Σε αυτή συμμετείχαμε τρεις εκπαιδευτικοί από το σχολείο μας: o διευθυντής Κουτσούκης Γεώργιος και οι δασκάλες Ζαϊμίδου Σοφία και Ιωσηφίδου Παρθένα. Μαζί μας ταξίδεψαν και τρεις μαθητές του σχολείου από την Ε΄ και την Στ΄ τάξη, δύο κορίτσια και ένα αγόρι, που φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες μαθητών του σχολείου που διοργάνωσε τη συνάντηση (είχε προηγηθεί διαδικτυακή επικοινωνία και γνωριμία).
Η υποδοχή και η φιλοξενία ήταν πολύ φιλική. Μας έκαναν να νιώσουμε πολύ ευπρόσδεκτοι. Επίσης, το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που σχεδίασαν για τις συναντήσεις μας ήταν πλούσιο και ποικίλο. Οι εκπαιδευτικοί κάναμε πολλές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών όπου ενημερωθήκαμε για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους και ανταλλάξαμε εμπειρίες και πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια με ειδικούς επιστήμονες.
Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μέσα στην καθημερινότητα μιας οικογένειας με διαφορετική κουλτούρα και συνήθειες, να επικοινωνήσουν με παιδιά αλλά και ενήλικες μιας ξένης χώρας και να βιώσουν από κοντά τη σχολική ημέρα ενός μαθητή στην Πολωνία. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από πολωνικές οικογένειες και ενσωματώθηκαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τοπικού σχολείου. Συμμετείχανε σε δραστηριότητες συνεργασίας , γνώρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα της Πολωνίας , έκαναν καινούριους φίλους και ενίσχυσαν την κοινή τους ευρωπαϊκή κουλτούρα.
Η εβδομάδα πέρασε πολύ γρήγορα και όλοι φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φιλοξενία και το πρόγραμμα της Πολωνίας, και με πολλά δώρα για τους μαθητές μας που ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς φιλίας με τα παιδιά κυρίως που έζησαν μαζί στο ίδιο σπίτι και μοιράζονταν καθημερινά το πρόγραμμα του σχολείου τους.
Το πρόγραμμα ωφέλησε ποικιλοτρόπως τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας.