Ιταλία (Φολίνιο)

Τίτλος προγράμματος: «: “ Healthy steps to better future “                                                                                      Χώρα φιλοξενίας: Ιταλία (Φολίνιο) Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Λιθουανία και Ιταλία. Μαρτιο 19 Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+  μια ομάδα μαθητών του σχολείου μας, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς και γονείς  επισκέφτηκαν το Φολίνιο της Ιταλίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ομάδες μαθητών από Ισπανία, Πολωνία, Λιθουανία και … Περισσότερα

Λιθουανία

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus + ( 2018 – 2020 ),                                                                  “ Healthy steps to better future “                                                                                      Χώρες : Πολωνία(συντονιστικό σχολείο), Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Λιθουανία. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος , μία από τις δράσεις ήταν και η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επισκέψεις στα εταιρικά σχολεία. Από την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Σιαουλάι της Λιθουανίας    … Περισσότερα

Ιταλία (Μπαγκερία Σικελία)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Τίτλος προγράμματος: «The power of friendship» Χώρα φιλοξενίας: Ιταλία (Μπαγκερία Σικελία) Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, Τουρκία Στις 3-9 Νοεμβρίου 2019 ταξιδέψαμε στην Μπαγκερία της Σικελίας (χωρίς μαθητές)με το πρόγραμμα “Power of Friendship”. Συμμετείχαμε εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ιταλία ,την Τουρκία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Οι συμμετέχοντες του σχολείου μας … Περισσότερα

Ρουμανία -Βουκουρέστι

Πρόγραμμα ERASMUS + 2018-2020 « Power of friendship» Στις 11-17 Νοεμβρίου 2018 , ταξιδέψαμε τρεις συνάδελφοι: ο διευθυντής Κουτσούκης Γεώργιος, Γρηγοριάδου Σταυρούλα και Στυλιανίδου Σοφία (χωρίς μαθητές), με το πρόγραμμα “ Power of Friendship ’’ στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν: Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία και Τουρκία. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 6 … Περισσότερα

Ιταλία (Μπαγκερία Σικελία)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Τίτλος προγράμματος: «Power of friendship» Χώρα φιλοξενίας: Ιταλία (Μπαγκερία Σικελία) Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, Τουρκία Το σχολείο μας ,την περίοδο 7-14 Απριλίου 2019, πραγματοποίησε ταξίδι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Μπαγκερία της Σικελίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus + . Συμμετείχαμε εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Ελλάδα, την Ιταλία … Περισσότερα

Πολωνία

Πρόγραμμα ERASMUS + 2018-2020 «Power of friendship» ¨Δύναμη Φιλίας: πρόγραμμα καταπολέμησης του εκφοβισμού για τα σχολεία¨ Διακρατική συνάντηση στην Πολωνία 14 έως 20 Οκτωβρίου 2019 Το πρόγραμμα περιλάμβανε μαθητές, δασκάλους και γονείς από σχολεία της Ρουμανίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων … Περισσότερα