Ιταλία (Φολίνιο)

Τίτλος προγράμματος: «: “ Healthy steps to better future “                                                                                      Χώρα φιλοξενίας: Ιταλία (Φολίνιο) Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Λιθουανία και Ιταλία. Μαρτιο 19 Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+  μια ομάδα μαθητών του σχολείου μας, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς και γονείς  επισκέφτηκαν το Φολίνιο της Ιταλίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ομάδες μαθητών από Ισπανία, Πολωνία, Λιθουανία και … Περισσότερα

Λιθουανία

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus + ( 2018 – 2020 ),                                                                  “ Healthy steps to better future “                                                                                      Χώρες : Πολωνία(συντονιστικό σχολείο), Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Λιθουανία. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος , μία από τις δράσεις ήταν και η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επισκέψεις στα εταιρικά σχολεία. Από την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Σιαουλάι της Λιθουανίας    … Περισσότερα